Led Aydınlatmalı Bitki Yetiştirme

Bitkiler ışığın farklı dalga boylarına farklı şekilde cevap vermektedirler. Bu etki bitkilerin büyüme, gelişme, vejetasyon veya meyve verme dönemlerini etkilemektedir. Bu kontrol mekanizması sayesinde foto sentetik canlılar kendilerini programlamaktadırlar. Dünyanın en önemli teknolojilerinden biri olan ledler bu alanda söz sahibi olmaya başladı, çünkü daha parlak, daha güçlü, daha uzun ömürlü, daha hızlı ısı transferine sahip olması bu teknolojinin bu alanda büyük bir ihtiyaç olduğunun en önemli kanıtıdır. Bu teknoloji ile çevreyi cebinizi hem de bitkilerinizi korumanız çok daha kolay olacaktır.

TARIMSAL AYDINLATMA AVATAJLARI
LED lambalarda ışık üretimi katı maddeden (solid state) yapıldığından, daha yüksek ışıksal etkinlik değerleriyle diğer ışık kaynaklarına kıyasla daha düşük enerji tüketimine sahiptir.
Bu durum işletme giderleri yönünden önemli bir avantaj oluşturmaktadır.
LED ışık kaynakları yarı iletken malzemeden yapıldıklarından, diğer tüm lambalara kıyasla çok daha uzun ömürlüdürler.
Uygun dalga boyu karakteristikleri canlının gereksinimine göre uygulama yapma olanağı sağlamaktadır.
Diğer yandan uygun düzenlemelerle LED lamba ışınımının tamamına yakını canlı tarafından kullanılabilmektedir. Bu durum canlıda meydana gelmesi olası ışık stresini azaltmaktadır.
LED tipi ışık kaynaklarının sabit akım verebilen düşük gerilimli DC bir kaynakla beslenmesi gereklidir. Sabit akımlı besleme LED tipi lambanın aşırı ısınmasını engellemekte ve lamba ömrünü uzatır.
LED tipi lambalar diğer lambalara kıyasla hem üretim hem de kullanım aşamalarında daha çevrecidirler. LED tipi lamba üretiminde kullanılan enerji miktarı diğer lambalara kıyasla daha azdır. LED tipi lambaların yapısında cıva veya kurşun bulunmadığından, flüorışıl veya sodyum buharlı lambalara kıyasla atıklarının çevreye etkisi daha az düzeydedir.
LED tipi lambaların bulunduğu ortamı ısıtma etkisi diğer lambalara kıyasla daha düşük düzeydedir. Yüksek basınçlı sodyum veya metal halide lambalarda görülen yüksek sıcaklıklı dış yüzey, bulunduğu ortamın sıcaklığının yükselmesine katkıda bulunabilmektedir. Hatta bazen lamba yakınındaki bitkilerde yanma görülmektedir.