Solar ve Hybrit


SOLAR VE HYBRIT
Entegre tasarımlarımız sokak-cadde ve park yerleri aydınlatması için gerekli işlevsellik, esnetik çekicilik ve maliyet tasarrufu sunuyor.
Güneş ışınlarının en kuvvetli ve parlak olduğu yaz aylarında rüzgar hızı düşüktür. Daha az güneş enerjisinin bulunduğu kış aylarında ise rüzgar hızı yüksektir. Rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerinde verimli enerji üretimi, günün ve yılın değişik zamanlarında farklılık gösterir.
Diğer bir değişle rüzgar hızının yetersiz veya verimsiz olduğu günlerde alternatif olarak güneş enerji­sinden istifade edilebilir. Böylece sistemde enerji üretiminin devamlılığı sağlanmış olur.
Hibrid “rüzgar ve güneş enerjisi” sistemlerin olumsuz tarafı ise; güneş panelleri veya rüzgar türbinleri­nin tekil kullanıldığı sistemlerin maliyetinden biraz daha fazla olmasıdır. Fakat aradaki bu fark çok azdır, çünkü kullanılan bileşenler rüzgar ve güneş enerjisi sistemleriyle (Pil, İnverter, kontrol ve güvenlik birimleri gibi temel bileşenler) aynıdır.
Unutulmamalıdır ki Hibrid sistem kullanımı sayesinde yıl boyunca yeterli enerji ğlayacaktır.

hybrit-page

 

RÜZGAR JENERATÖRÜ:
Rüzgar jeneratörü,sistemin elektrik üreten güç elemanıdır. Geneli üç bıçaklı rüzgarjeneratörleridir. Üç bıçaklı
türbinler sistem verimi ve rotor dengesi arasında uyum sağlar.

PV PANELLERİ:
Güneş panelleri güneş ışığını direkt olarak elektrik enerjisine çevirirler.PV(Fotovoltaik) hücreler bilgisayar çiplerinde kullanılan yarı iletken  malzemeden üretilmektedirler.

ŞARJ DENETLEYİCİSİ:
Elektrik Şarj denetleyicisinin birincil işlevi aşırı yüklenmelere karşı akü bankası korumaktır. şžarj denetleyicisi akülerin ömrünü uzatacak şekilde, sıcaklık algılayıcısı ile ortam sıcaklığını ve uç gerilimini hassas olarak ölçerek mevcut şartlardaki en uygun şarj akımını ayarlamaktadır.

AKÜ:
Akülü sistemler, DC veya AC akımla çalışan ekipmanlara güç sağlamak üzere tasarlanmaktadır. Akü sistemleri; PV modellerinin ve rüzgar türbinlerinin pillere ve pillerin de yüke bağlanmasıyla çalışırlar.